top of page

Grondstoffen Collectief Nederland richt zich op het verwaarden van reststromen uit beheer van de openbare ruimte.

Stewards voor een duurzame circulaire leefomgeving

Voor gemeentes, waterschappen en natuurorganisaties zijn deze natuurlijke reststromen vaak nog een grote kostenpost. Grondstoffen Collectief Nederland (GCN) helpt bij het opnieuw organiseren van de waardeketens én het meervoudig en hoogwaardig verwaarden van de reststromen. Dit betekent dat je als overheid een andere rol in de keten krijgt; van grondstoffenleverancier tot aanbesteder en van vergunningverlener tot mogelijke launching customer. Omdat je dit als overheid samen met bedrijven, ondernemers, kennisinstellingen moet oppakken om tot echte verandering te komen biedt GCN jouw regio een complete aanpak.

Waarom een grondstoffen collectief?

 

Een Grondstoffen Collectief (GC) is een circulaire ketensamenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en technologie-ontwikkelaars.

Met als belangrijkste uitkomst het realiseren van circulaire, regionale grondstoffenketens.

 

De samenwerking stimuleert het verwerken van reststromen tot nieuwe grondstoffen die toegepast kunnen worden in buitengebied, de openbare ruimte, de bouw en voor de bodem.

 

Een Grondstoffen Collectief draagt bij aan het in kaart brengen, verzamelen, opslaan en verwerken tot aan de ontwikkeling, productie en marktrijp maken van nieuwe grondstoffen en producten in de regio.

GCN-visual_v02.jpg

Deze overheden, kennisinstellingen en bedrijven doen al mee!

cirwinn_logo_groot_rgb_1680.jpeg
PG-logo-zw-375x134.png
gemeente-FC-kleur.png
gouda-logo.png
logo-provincie-flevoland-1024x557.png
HAN-merkteken-descriptor.png
PZH basislogo 2024x672 RGB 1.0.png
HH-van-Rijnland.png
millvision.jpeg
woerden .jpeg
bottom of page