GRONDSTOFFEN COLLECTIEF NEDERLAND

De nieuwe NUT voorziening

Grondstoffen Collectief Nederland (GCN) richt zich op het verwaarden van reststromen uit beheer van de openbare ruimte. Voor gemeentes, waterschappen en natuurorganisaties zijn deze natuurlijke reststromen vaak nog een grote kostenpost. GCN helpt bij het opnieuw organiseren van de waardeketens én het meervoudig en hoogwaardig verwaarden van de reststromen. Dit betekent dat je als overheid een andere rol in de keten krijgt; van grondstoffenleverancier tot aanbesteder en van vergunningverlener tot mogelijke launching customer.

Omdat je dit als overheid samen met bedrijven, ondernemers, kennisinstellingen moet oppakken om tot echte verandering te komen biedt GCN jouw regio een complete aanpak.

 

 

 

Competentie ontwikkeling & training

 

 

 

Grondstoffen

Wiki

 

 

 

Expedities,

meet-ups & dialogen

Deze overheden, kennisinstellingen en bedrijven doen al mee!

HAN-merkteken-descriptor.png
cirwinn_logo_groot_rgb_1680.jpeg
logo-provincie-flevoland-1024x557.png
gemeente-FC-kleur.png
woerden .jpeg
PG-logo-zw-375x134.png
PZH basislogo 2024x672 RGB 1.0.png
HH-van-Rijnland.png
millvision.jpeg
gouda-logo.png