top of page

Op weg naar een volledig circulaire economie in 2050 staan we met elkaar voor grote uitdagingen. Het verminderen van de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele grondstoffen, het belang van een goede bodem en het herstellen van de biodiversiteit moeten hand in hand gaan met investeringen in circulaire landbouw, circulair gebruik van grondstoffen, de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming van de bouw (-voorraad).

Dit vraagt om een nieuwe en integrale aanpak.

Grondstoffen Collectief Nederland (GCN) richt zich op het beheer van en de reststromen uit de openbare ruimte. Voor gemeentes, waterschappen en natuurorganisaties zijn deze natuurlijke reststromen vaak nog een grote kostenpost. GCN helpt bij het opnieuw organiseren van de waardeketens én het meervoudig verwaarden van de reststromen. Dit betekent dat je als overheid een andere rol in de keten krijgt; van grondstoffenleverancier tot aanbesteder en van vergunningverlener tot mogelijke launching customer.

Omdat je dit als overheid samen met bedrijven, ondernemers, kennisinstellingen en start-ups moet oppakken om tot echte verandering te komen biedt GCN jouw regio een complete aanpak.

GCN.png

Inspiratie voor GCN

Blauwe Economie van Gunter Pauli, professor in Systeem Design.

De Blauwe Economie is geïnspireerd op de natuur en gaat uit van ecosystemen die hun evolutionaire weg kunnen voortzetten, zodat iedereen kan profiteren van de eindeloze stroom creativiteit, aanpassingskracht en overvloed van de natuur. 

In onderstaand filmpje wordt kort de gedachtegoed van de Blauwe Economie toegelicht.

Anderen over GCN

Vereniging Stadswerk NL over Grondstoffen Collectief Almere

bottom of page